ASTRID ESPENHAINVÆRKERBIOCVKONTAKTDA | ENGLyset, farverne og samspillet mellem dem er udgangspunktet for min kunst. Jeg er fascineret af farvernes og materialets refleksion af lyset.

Jeg er inspireret af de sanseindtryk vi møder i naturen og som har en stimulerende effekt på mennesker. Naturens visuelle sanseindtryk har en indbygget variation og dynamik, som fremkaldes af samspillet mellem det skiftende dagslys og naturens farver, kontraster, transparenser mv.

Poesi og lethed er centrale elementer i mine værker. Jeg arbejder intuitivt og er vild med variation. Derfor udvikler jeg ofte nye udtryk og repræsentationer af mit formsprog, som kan stå alene og kombineres, fx i en installation.

I mine tekstilskulpturer, som jeg kalder Colour Garden, går jeg på opdagelse i farvernes uendelige univers. Jeg undersøger dem i isoleret form, og hvordan de fungerer sammen, påvirker og fremkalder hinanden, og spiller sammen med lyset, materialer og former. Jeg breder farverne
ud, strækker og graduerer dem.

Temaet er vækst. Farver og former pipler frem i tekstilskulpturerne, som kombineres, vokser sammen, klippes ned etc. Materialerne er plastic, tekstil, skum, akryl, metal og dichroisk film.

Mine videoværker er små afgrænsede rum med en billedside, som består af kontinuerlige opløsninger og forvandlinger, og en lydside, der kommer tæt på og er både uudgrundelig og forståelig.

I videoerne arbejder jeg med simple analoge elementer eller opstillinger, som jeg filmer, mens de er i bevægelse. Der sker ikke nogen efterbehandling af billederne. Når jeg redigerer en video, har jeg fokus på at skabe et rum for beskueren, som skaber resonans. Lyden spiller en væsentlig rolle og understøtter den abstrakte billedside. Jeg anvender toner og lyde, som kombineres og strækkes til ukendelighed.

Titlerne på mine videoværker er koder for de farver, lys, objekter, teknik og lyde, der indgår i værkerne.

Med en baggrund som ingeniør med speciale i lys, suppleret med undervisning på NCS Colour Academy i Stockholm, ved jeg hvordan jeg skal kombinere lys og farver, så jeg opnår det udtryk jeg ønsker.

Min fascination af farver hænger formentlig sammen med, at jeg er synæstetiker og kobler farver og bogstaver. I 2014 kortlagde jeg mit eget farvede alfabet og lavede en serie papirværker, som tog afsæt i mine farvede tegn.

Papirværkerne består af ord skrevet med farver i stedet for tegn. De 7x4 farvefelter på billedet herover til venstre viser, hvilke farver min synæstetiske hjerne knytter til de 28 bogstaver i alfabetet. De er 'nøglen' til de fire værker, som består af ord, der krydser hinanden og hvor bogstaverne er repræsenteret ved farver. Selve placeringen af de farvede flader i værket afhænger af, hvilke ord værket indeholder, mens størrelsen af de enkelte flader opstår i kompositionen. De krydsende ord fremgår af titlerne. Værkerne er udført i tørpastel på papir.